Některé zboží můžete zakoupit levněji v našem modernějším e-shopu  OBCHOD TOMYT.CZ  V Tomyt přidána doprava Č. pošta - Balíkovna. Obchod Tomyt.cz se aktualizuje každý den!
Sklad zboží využívá pro správu webové stránky cookies. Některé jsou pro chod webu nezbytné, další z nich vylepšují váš uživatelský zážitek. Více informací Přijmout všechny cookies Podrobné nastavení
Přijmout zatržené cookies

Cookie:
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam. V případě nutnosti má zákazník právo tyto cokie vypnout a ponechat pouze ty, které jsou nutné pro fungování e-shopu.
Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Více informací o cokies

Informace a souhlas k poskytnutí osobních údajů.


Správce osobních údajů (prodejce)
Správcem osobních údajů je:  www.skladzbozi.cz - Ciberej Michal, se sídlem: Tulipánová 2804/5, Praha 10, IČ: 47554142
Zpracovatel osobních údajů:  www.skladzbozi.cz - Ciberej Michal,  se sídlem: Tulipánová 2804/5, Praha 10, IČ: 47554142


Text souhlasu subjektu (zákazník)
Při dokončení objednávky či zaškrtnutím registrace ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR které je v účinnosti od 25. 5. 2018 souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutému správci Ciberej Michal.

1. Jaké údaje budou zpracovány: Jméno a příjmení, popřípadě obchodní frma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČ a DIČ.

2. Osobní údaje, kterými jsou: Jméno a příjmení, popřípadě obchodní frma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ a DIČ, číslo bankovního účtu.

3. Bude správce uchovávat a zpracovávat pro následující účely: - pro zaslání objednaného zboží prostřednictvím externích dopravců. - Pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce. - Pro poskytnutí třetí straně, kterými jsou: Google, Seznam, Heureka, Česká pošta, Zásilkovna, DPD, InTime, GLS, aby je tyto společnosti užily k následujícím účelům.


- Google, Heuréka, Seznam. Srovnávač cen a nezávislé hodnocení internetových obchodů.
- Česká pošta, Zásilkovna, DPD, InTime, GLS.  Pro přepravu a doručení objednaných zásilek.


4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány.
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let. Osobní údaje nebudou  nikdy předány mimo území EU.
5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně prostřednictvím počítače chráněného bezpečnostním heslem a počítačových programů v písemné podobě, kde je vše chráněného bezpečnostním heslem a externí uzamykatelnou bezpečnostní schránkou.
6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům.
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním na internetových stránkách na adrese https://www.skladzbozi.cz/ nebo odesláním e-mailu na adresu info@skladzbozi.cz.
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů v písemné podobě a to vše chráněno pod bezpečnostním heslem.

7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Cookie:

Veškeré informace naleznete na odkazu

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

www.skladzbozi.cz

Změnit nastavení cookies